Hållbara Smarta Parker - Final celebration

Startdatum
Slutdatum

Grönytorna i våra städer är allt viktigare och ny teknik spelar större roll i skötseln av framtidens parker och grönytor. Hållbara Smarta Parker är en öppen testbädd för att utveckla framtidens smarta grönområden.

Bild
Trädgårdsföreningen (Copyright Per Pixel Petersson - Mediabank Göteborg & Co.)
Trädgårdsföreningen
Fotograf:
Copyright: Göteborg & Co - Per Pixel Petersson

Evenemangsdetaljer

Typ av evenemang

Konferens

Plats

Trädgårdsföreningen

Datum

Startdatum
Slutdatum

Tid

12:00 – 17:00

Kostnad

Kostnadsfritt

Valuta

SEK

Information om evenemanget

Företag, forskare och några av Göteborg Stads förvaltningar testar sedan 2018 nya arbetssätt som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. Testbädden ger tillgång till verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar.

Den 2 oktober summerar vi våra lärdomar. Flera av projekten i testbädden visar mycket positiva resultat för både ekonomi, kvalitet och miljö.

Moderator: Tove Arnsvik, Johanneberg Science Park

Program 12:00 - 17:00
Obs, träffa utställande företag fr kl 10 i Lagerhuset. 

- Lunch                   

- Inspirationstalare: Jan Malmgren, Entreprenör i landsbygdsutveckling med digitalisering   
Jan är grundare till Smarta Byar, digitaliseringsprojekt och mötesplats för en hållbar landsbygd.

- Om Hållbara Smarta Parker: Göteborgs Stads Leasing

- Resultat utifrån fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

  • Sensorer för behovsstyrning av utemiljöskötsel
  • Elektrifiering 
  • Automatisering av utemiljöskötsel
  • Ökad biologisk mångfald
  • Fossilfria maskiner - utbud och möjligheter

- Fika   

- Pitch medverkande företag
Ambiductor, Bintel, Senseapp, Sensefarm, Veg Tech mfl

- Utställning medverkande företag (utomhus och i Lagerhuset)
Ambiductor, Maskinparken, Gräsvårdsmaskiner, Agria, Meramaskin, Bintel, Senseapp, Sensefarm, Vegtech mfl

- Mingel

Välkommen!

Kontakt

Projektledare och kontaktperson för konferensen är Katarina Nordström.

katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com
0709-353860

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. 

Testbädden initierades 2018 i ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna. Arbetet med att utveckla testbädden finansierades av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Ytterligare utveckling finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners bidrar med ytterligare 5 miljoner.