Save the date: Hållbara Smarta Parker - final celebration

Startdatum
Slutdatum

Grönytorna i våra städer är allt viktigare och ny teknik spelar en allt större roll i skötseln av framtidens parker och grönytor. Hållbara Smarta Parker är en öppen testbädd för att utveckla framtidens smarta grönområden. Flera av projekten i testbädden visar mycket positiva resultat för både ekonomi, kvalitet och miljö. Till hösten summerar vi våra lärdomar, välkommen att ta del av dessa.

Bild
Trädgårdsföreningen (Copyright Per Pixel Petersson - Mediabank Göteborg & Co.)
Trädgårdsföreningen
Fotograf:
Göteborg & Co: Copyright Per Pixel Petersson

Evenemangsdetaljer

Typ av evenemang

Konferens

Plats

Trädgårdsföreningen

Datum

Startdatum
Slutdatum

Tid

12:00 – 17:00

Kostnad

Kostnadsfritt

Valuta

SEK

Registrering

Information om evenemanget

Företag, forskare och några av Göteborg Stads förvaltningar testar sedan 2018 nya arbetssätt som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. Testbädden ger tillgång till verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar. 

Programmet för vår final celebration publiceras innan sommaren. 

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Stadsmiljöförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB. 

Testbädden initierades 2018 i ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna. Arbetet med att utveckla testbädden finansierades av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Ytterligare utveckling finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners bidrar med ytterligare 5 miljoner. 

Projektnamn i Vinnovas portal är Testbädd Utemiljö. 

Kontaktperson