Fokusområden

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen. 

  • Hållbarhet – att skapa nya hållbara lösningar inom drift och skötsel av utemiljöer.
  • Effektivitet – att optimera organisation och utförande inom förvaltning av urbana utemiljöer genom exempelvis behovsanpassning av insatserna.
  • Rekreationsvärde – att skapa en större kunskap kring hur utemiljöerna bäst utformas och förvaltas utifrån boendens och besökarnas perspektiv.

Fokusområdena ligger i linje med Göteborgs Stads miljömål.