Bild
Slottskogen - Foto: Peter Kvarnstrom

Kontakt

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss? Här finner du kontaktinformation till alla medverkande partners. 

Göteborgs Stads Leasing AB 

Jenny Forshufvud, Affärsenhetschef Utvecklingsteamet jenny.forshufvud@gsl.goteborg.se 031-368 46 31

Göteborgs Stad - Stadsmiljöförvaltningen 

Terje Selnes, Samordnare, terje.selnes@stadsmiljo.goteborg.se, 031-365 59 83 

Gunilla Åkerström, Avdelningschef Utemiljöer och stadsliv, gunilla.akerstrom@stadsmiljo.goteborg.se, 031-365 58 92

Göteborgs Stad - Idrotts- och föreningsförvaltningen 

Martina Persson, Utvecklingsledare miljö, martina.persson@ioff.goteborg.se, 031-368 21 13 

Göteborgs Stad - Stadsfastighetsförvaltningen 

Sofia Stenberg, Enhetschef, sofia.stenberg@stadsfast.goteborg.se, 031-365 01 83 

Jan-Olof Andrén, Enhetschef Område Mark, jan-olof.andren@stadsfast.goteborg.se 031-3650762

Göteborgs Stad - Familjebostäder

Thomas Samuelsson, Distriktschef, Thomas.Samuelsson@familjebostader.se

Husqvarna AB 

Daniel Mannerström, Director of Product Management, GSP Wheeled daniel.mannerstrom@husqvarnagroup.com

Sveriges lantbruksuniversitet 

Anders Kristoffersson, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, anders.kristoffersson@slu.se, 040-415136

Decerno AB 

Henrik Karlsson, Consultant Manager, henrik.karlsson@decerno.se

Viktor Hellman, Affärsutvecklingschef IoT, viktor.hellman@decerno.se

Johanneberg Science Park 

Evdoxia Kouraki, Projektledare, evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com, 0709 32 92 17