Bättre luftkvalitet med din hjälp

Brukar du vistas i eller passera igenom Kungsparken? Då kan du delta i en pågående undersökning för att förbättra luftkvaliteten i staden. I samarbetsprojektet Hållbara Smarta Parker används stadens olika grönytor som testbäddar. Vill du hjälpa till genom att svara på några frågor eller vill du kanske få låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten när du rör dig i staden och i Kungsparken?

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 16 september 2021
Bild
Personer i park
Fotograf:
Karin Weijdegård, Johanneberg Science Park

Sedan våren 2021 har ett antal sensorer varit utplacerade runt om i Kungsparken. Det är forskningsprojektet NordicPATH som just nu kartlägger luftföroreningar genom att samla in och mäta luftens partiklar och halten av kvävedioxid. 

Bättre luftkvalitet med göteborgarnas hjälp
− Under hösten hoppas vi att få hjälp av allmänheten med att komplettera resultaten av mätningarna med de fasta sensorerna som vi redan satt upp. Vi kommer att låta ett antal göteborgare få låna sensorer som mäter luftkvalitet som de till exempel kan fästa på sin cykel eller barnvagn. Vi letar i första hand efter personer som ofta rör sig igenom Kungsparken, säger Jonathan Westerlund, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborg Stad.

Projektet har tagit fram en enkät där de hoppas få svar på hur medborgarna upplever Kungsparken och luftkvaliteten. Alla intresserade göteborgare som ofta besöker parken kan besvara frågorna i enkäten, och det går att vara anonym. Man kan även anmäla sitt intresse för att delta ytterligare genom att låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten när man rör sig i staden och i Kungsparken. 

Miljömål att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö
I Göteborg Stads miljö- och klimatprogram är ett av miljömålen att göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö och ett av delmålen är att öka luftkvaliteten. Göteborgs Stad samverkar inom olika initiativ med akademi, medborgare och näringsliv för att hitta innovativa lösningar. Samarbetspartners för mätningarna i Kungsparken är Göteborgs Stad och IVL Svenska Miljöinstitutet.

− Vi hoppas på att få till en dialog mellan medborgare, forskare och tjänstepersoner i staden. Genom att pussla ihop olika perspektiv kan vi kanske säga något om exponeringen av luftföroreningar för besökare i parken och se om man kan göra något i planeringen av parken som gör det bättre för besökaren ur ett luftkvalitetsperspektiv, säger Ågot Watne, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hållbara Smarta Parker
Forskningsprojektet NordicPATH har fokus på medborgardialog och flera nordiska städer ingår. I Göteborg har man dessutom valt att göra testerna inom ramen för Hållbara Smarta Parker, ett samarbete där stadens olika grönytor används som testbäddar för att testa och utveckla hållbara och innovativa arbetssätt.

− Samarbetet med Hållbara Smarta Parker gör att vi till exempel kan få tillgång till lyktstolpar som vi kan sätta sensorerna på. Det hjälper oss också med att få fördjupad kunskap kring lösningar som är intressanta och relevanta för Göteborg, säger Ågot Watne. 

För frågor kontakta:
Jonathan Westerlund, miljöutredare, miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
e-post: jonathan.westerlund@miljo.goteborg.se 
telefon: 073-311 20 53

Ågot Watne, PhD, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
e-post: agot.watne@ivl.se
telefon: 010-788 66 10

Så här gör du för att bidra:

Enkät: Vi vill gärna veta hur du använder och upplever Kungsparken!

Lämna dina synpunkter genom att svara på enkäten som innehåller frågor om hur du upplever Kungsparken. Att svara på enkäten tar 5 till 10 minuter och det går att vara anonym. I enkäten kan du också anmäla ditt intresse för att få låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten. Sensorn kan exempelvis fästas på en cykel eller en barnvagn.

Vill du veta mer?

Se filmen Bättre luftkvalitet med din hjälp: 


Film från Kungsparken i Göteborg där Ågot Watne, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, intervjuas. Ågot Watne sätter upp nya sensorer i parken, tillsammans med Jonathan Westerlund från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Det är små runda sensorer som sitter i ”plasthattar” på lyktstolpar runt om i parken.