Häckklippning i Trädgårdsföreningen kartlagd

Som ett led i övergången till en fossilfri maskinpark kartläggs nu inom Hållbara Smarta Parker hur handhållna, batteridrivna verktyg används på en mycket detaljerad nivå. Utifrån den användardata man får ut hoppas man få bättre underlag för planering av skötselarbete och att kunna göra en bättre anpassning av maskinparken inför det kommande skiftet.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 29 september 2021
Bild
kvinna klipper häck i park
Häckklippning i Trädgårdsföreningen
Fotograf:
Foto-Park-och-naturförvaltningen

Senast år 2025 ska hela Göteborgs Stads maskinpark drivas fossilfritt. Det blir både mer miljövänligt och innebär en tystare och renare miljö för både besökare och personal.

I Trädgårdsföreningen har man under hösten kartlagt hur mycket tid som läggs på olika moment när det gäller häckklippning med batteridrivna redskap för att man bättre ska kunna anpassa den framtida maskinparken utifrån maskintyper och antal, samt även förenkla uppföljning för till exempel miljöredovisning och planering av skötselarbetet. 

I delprojektet mäter och analyserar Park- och naturförvaltningen tillsammans med Husqvarna och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) hur många timmar häcksaxarna har gått i förhållande till den totala metodtiden, det vill säga den tid utöver själva klippningen som innefattar framplockning, uppmätning, avstädning, ihopplockning, forsling av klipp till kompost och maskinvård.

- Vi ser att tidsfördelarna med elektriska redskap är många. Dels väger de mycket mindre än bensindrivna varianter, vilket gör att man orkar klippa fler kvadratmeter per timme, dels är de mycket tystare, vilket gör att man inte riskerar att störa och därför behöva avstå från att klippa på vissa platser där det är många besökare vid en viss tid. Arbetet blir på så sätt mer effektivt, säger Malin Löfstrand, trädgårdsmästare i Trädgårdsföreningen.

Vill du veta mera?

Anders Kristoffersson, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet 
anders.kristoffersson@slu.se, 040-415136

Jörgen Lundgren, New Business Solution Manager, Husqvarna AB 
Jorgen.Lundgren@husqvarnagroup.com, 0739 17 59 81

Är du nyfiken på att vara med i Hållbara Smarta Parker?

Kontakta:

Tomas Carlsson, Kundansvarig Affärsenhet Fordon,  tomas.carlsson@gsl.goteborg.se

Evdoxia Kouraki, Projektledare,  evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com, 0709 32 92 17