Hållbara Smarta Parker har uppvärderat grönytan!

Den 3 oktober summerade vi lärdomar till fullsatt konferens och utställning. Hållbara Smarta Parker visar både internt och för resten av landet att Göteborgs Stad redan ligger långt fram när det gäller skötsel och synen på stadens gröna ytor. Flera av projekten i testbädden visar mycket positiva resultat för både ekonomi, kvalitet och miljö.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 3 oktober 2023
Bild
personer i konferensrum
Fotograf:
Johanneberg Science Park

Grönytorna i våra städer är allt viktigare och ny teknik spelar större roll i skötseln av framtidens parker och grönytor. Företag, forskare och några av Göteborg Stads förvaltningar har sedan 2018 testat nya arbetssätt som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. Testbädden har gett tillgång till verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar.

Under dagen presenterades lärdomar och resultat. De flesta projekt har fungerat som planerat med god utväxling. Nu vet vi tex;  

 • hur mycket vatten det går att spara genom att använda sensorer som mäter fukthalt i jorden
 • hur mycket tid, energi och pengar som kan sparas genom att klippa bollplaner med robotgräsklippare
 • att det faktiskt går att klippa gräset i de flesta typer av offentliga miljöer, som parker och förskolgårdar, med robotar
 • att olika typer av löpande uppgifter, som exempelvis tömning av papperskorgar, vattentemperaturmätning och tillsyn av livräddningsutrustning, kan effektiviseras och optimeras med hjälp av sensorer

Medverkande från Hållbara Smarta Parker:

 • Jan Malmgren, Entreprenör i landsbygdsutveckling med digitalisering, om Smarta Byar, digitaliseringsprojekt och mötesplats för en hållbar landsbygd.
 • Evdoxia Kouraki, Projektledare Johanneberg Science Park 
 • Jenny Forshufvud, Enhetschef/Utvecklingschef Göteborgs Stads Leasing (GSL)
 • Terje Selnes TorgåPlaneringsledare uppdrag och projekt Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad
 • Henrik Karlsson, Konsultchef Decerno
 • Martina Persson, Utvecklingsledare miljö Agenda 2030, IoFF
 • Erik Swan, Director, Digital Business Exploration Husqvarna
 • Anders KristofferssonUniversitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning SLU
 • Christoffer Widegren, Göteborgs Stads Leasing (GSL)
 • Sofia StenbergEnhetschef  Stadsfastighetsförvaltningen, Göteborgs Stad

Moderator var Tove Arnsvik.

Hållbara Smarta Parker har uppvärderat ”grönytan” och bidragit till att tillgängliga resurser räcker till både fler och mer kvalitativa grönytor i framtiden. Och bäddat för nästa fas; implementering av de bästa idéerna, fortsatta testprojekt och bildandet av ett nätverk för att kunskap och kontakter ska tas tillvara. 

Ta del av rapporten i sin helhet:

Booklet-HållbaraSmartaParker.pdf(4.21 MB)

Ta del av presentationerna från dagen:

HSP231003.pdf (19.62 MB)

 

Kontaktperson