Hållbart klipp med robot

Idrottsplaner i Göteborg testar robotklippare med gott resultat. Bullerfria, avgasfria och kostnadseffektiva. Det ger dessutom mer tid till annat.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 17 februari 2022
Bild
robotklippare frisserar idrottsplan
Robotklippare friserar idrottsplan i Hovås
Fotograf:
Thorbjörn Kihl

Flera städer följer trenden att investera i robotklippare för att minska utsläpp. Potentialen är hög med en stor mängd grönområden där skötsel kan effektiviseras. Göteborgs Stads egen fordonsflotta ska vara fossilfri 2023.

Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg förvaltar 297 idrottsanläggningar varav 50 gräsplaner och 43 konstgräsplaner. Alla förvaltningar följer Göteborgs Stads miljöprogram. Ambitionen är elektrifiering för en hållbar och fossilfri drift.

Robotklippare och eldrivna motorredskap har utvärderats genom samarbetet Hållbara Smarta Parker. Parameter som undersökts är tidsåtgång, drivmedelsförbrukning och kostnader. Slutsatsen är en halvering av totalkostnaden och tidsåtgången vid robotklippning samt nästan eliminerade CO2 utsläpp.

- Robotklippare höjer kvalitén på planerna och frigör tid för personalen som kan göra annat. Konstgräsplaner kräver tex en helt annan skötsel. Dessutom försvinner den största arbetsmiljörisken med fall i sluttningar, säger Rustan Lundbäck, Verksamhetschef planer/isar på Idrotts- och föreningsförvaltningen.

- Resultaten gör att vi kommer införa robotklippare eller elektriska åkgräsklippare på alla gräsplaner säger Thorbjörn Kihl, Motorreparatör, Idrotts- och föreningsförvaltningen.

- Att vara med i Hållbara Smarta Parker har drivit på oss i arbetet. Ett sammanhang att testa, utvärdera samt byta erfarenheter kring utmaningar och lärdomar. En vägledning i vad vi ska investera i, säger fortsätter Thorbjörn.

Hållbara Smarta Parker erbjuder en verklig driftmiljö med möjlighet att testa i Göteborgs grönområden. Syftet är att utveckla skötsel och höja effektiviteten, men också höja rekreation för besökare. Med hållbarhet som riktlinje.

Samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar:  Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB.

Vill du också testa ditt/ert koncept eller produkt, kontakta:

Kontakta: evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com

Vill du veta mer om Idrottsförvaltningens arbete?

Kontakta:

Rustan LundbäckVerksamhetschef planer/isar,  Idrotts- och föreningsförvaltningen: rustan.lundback@ioff.goteborg.se

Thorbjörn Kihl, Motorreparatör, Idrotts- och föreningsförvaltningen: torbjorn.kihl@ioff.goteborg.se