Ny testbädd söker gröna innovationer

Hållbara Smarta Parker är en satsning på innovation och utveckling inom skötsel av grönytor. I ett samarbete mellan kommun, akademi och näringsliv används ett antal grönytor i Göteborg för att testa nya arbetssätt och hjälpmedel. Nu söker man fler samarbetspartners med innovativa idéer kring framtidens hållbara grönområden.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 10 november 2020
Bild
Traktor
Fotograf:
Karin Weijdegård, Johanneberg Science Park

— Hållbara Smarta Parker är en öppen testbädd för alla aktörer med idéer om hur framtidens grönytor kan skötas mer hållbart och med besökarperspektivet närvarande. Vi har ytorna och en stor kunskap att sköta dem, men det vi ibland saknar är teknikutvecklingen som tar oss dit, säger Emil Björklund, förvaltningscontroller på park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Johanneberg Science Park och företagen Decerno och Husqvarna. Testverksamhet har redan startat i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen där man bland annat installerat sensorer för att mäta fuktighet och salthalt i jorden, gräsklipparrobotar, och analys av högupplösta satellitbilder.

— Ett av syftena är att gå från ett frekvensbaserat - det vill säga att man gör insatser med viss regelbundenhet - till ett behovsbaserat arbetssätt – av olika datakällor som sensorer i mark och ovan mark och exempelvis satellitbilder kan få signaler om när något verkligen behöver utföras, säger Jörgen Lundgren, New Business Solution Manager på Husqvarna Group.

Testbädden söker nu innovatörer, forskare eller studenter som vill testa idéer eller produkter inom följande tre fokusområden.

  • Hållbarhet – att skapa nya hållbara lösningar inom drift och skötsel av utemiljöer.
  • Effektivitet – att optimera organisation och utförande inom förvaltning av urbana utemiljöer genom exempelvis behovsanpassning av insatserna.
  • Rekreationsvärde – att skapa en större kunskap kring hur utemiljöerna bäst utformas och förvaltas utifrån boendens och besökarnas perspektiv.

— Ur stadens perspektiv är vi väldigt intresserade av att se vilka lösningar på framtidens park- och grönyteskötsel som kan komma fram i projektet. Till exempel är många maskiner som används idag miljöbovar i fråga om utsläpp, så att få in nya drivmedel eller elektrifiera i kombination med en bättre behovsstyrning ligger helt i linje med stadens miljömål och vårt uppdrag, säger Mats Pervik Affärsenhetschef Service och Utveckling på Göteborgs Stads Leasing AB.

Utöver verkliga driftsmiljöer (parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar får man som samarbetspartner även tillgång till skräddarsydda möten och kunskapsutbyte med ett nätverk av experter inom grönyteskötsel och upp till 30 000 kr i bidrag för utrustning och installation.

— Grönytor och utemiljöer är centrala för hälsa och välbefinnande i en god bebyggd miljö, men det finns flera utmaningar för att kunna utveckla och förvalta dessa bättre både utifrån miljö- och resursmässiga perspektiv. Inom hållbara smarta parker hoppas vi kunna utveckla lösningar som gör att dessa viktiga områden kan få leva och frodas även inom våra allt tätare bebyggda städer, säger Evdoxia Kouraki, projektledare på Johanneberg Science Park.

Kontakt:

Evdoxia Kouraki
Projektledare, Johanneberg Science Park
evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com
+46 709 32 92 17

Mats Pervik
Affärsenhetschef Service och utveckling, Göteborgs Stads Leasing AB
mats.pervik@gsl.goteborg.se
031-368 49 16

Emil Björklund
Förvaltningscontroller, Göteborgs Stad, Park- och naturförvaltningen
emil.bjorklund@ponf.goteborg.se
031-365 59 66

Jörgen Lundgren
New Business Solution Manager, Husqvarna Group
Jorgen.Lundgren@husqvarnagroup.com
+46 73 9175 981