Robotklippare på förskolor ger positiva effekter

Lokalförvaltnigen har under året installerat robotklippare på 25 av Göteborgs förskolegårdar. Miljömässiga vinster förväntades, men överraskningen var barnens allergireaktioner som minskade.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 25 oktober 2021
Bild
finklippt gräsmatta
Fotograf:

Initiativet görs inom samarbetet Hållbara Smarta Parker, som syftar till att testa och utveckla idéer för en hållbar grönyteskötsel. Ambitionen är en fossilfri maskinpark, bättre kvalitet genom mer frekvent klippning i kombination med betydligt lägre tidsåtgång för klippning.

Lokalförvaltningen noterar flera fördelar. Miljömässiga vinster och kvalitetshöjning för hyresgäster. Förskolorna störs inte längre eftersom klippningen kan ske på andra tider på dygnet. En annan effekt i och med att klippningen sker så ofta, är att det som ger allergi försvinner.

- Vi får också bort farliga arbetsmiljörisker så som klippning av ytor med en rad olika utmaningar i form av exempelvis slänter, övergång över hårdgjorda ytor och genomgångar i staket, säger Jan-Olof Andrén enhetschef Område Mark på Lokalförvaltningen.

Göteborg Stads miljöprogram, innebär bla att fasa ut fossila maskiner och hitta moderna batteridrivna. Hållbara Smarta Parker är ett smörjmedel för att snabbare komma igång med omställningen. Ett viktigt forum att dela erfarenheter med andra aktörer.

- Till viss del innebär detta nya arbetssätt för anställda. Att övervaka via datorer, programmera maskiner tex. Det finns alltid göromål som inte är automatiserat; klippa häckar, plantera etc. Nästa steg är att tillsammans utvärdera och identifiera möjlighet och hot, fortsätter Jan-Olof.

Lokalförvaltningen förvaltar grönområden på förskolegårdar, äldreboenden, grundskolor och gruppbostäder inom socialtjänsten.

- Vi ser potential och skulle kunna göra mer. Tex sätta sensorer på maskiner och mäta nyttjandegrad. Att inte ha fler maskiner än vad vi behöver och minska utsläpp, menar Jan-Olof.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta;

Jan-Olof Andrén, Enhetschef Område Mark, Göteborgs Stad-  Lokalförvaltningen
jan-olof.andren@lf.goteborg.se, 031-3650762

Hur du kan vara med i Hållbara Smara Parker, en testbädd öppen för alla. 

Genom Hållbara Smarta Parker kan företag, forskare och studenter testa sin produkt eller idé i Göteborgs grönområden. I en verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar. Ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, företag och Sveriges Lantbruksuniversitet med finansiering från Vinnova.