Robotklippning– en framgångssaga för både ekonomi och miljö

Under säsongen 2022 har robotgräsklippare ersatt de konventionella åkgräsklipparna på Rödbovallen och Säve bollplan. Testet har drivits av Idrotts- och föreningsförvaltningen inom samarbetet och testbädden Hållbara Smarta Parker och en utvärdering visar mycket positiva resultat för såväl ekonomi och kvalitet som miljö.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 25 oktober 2022
Bild
gräsmatta
Fotograf:
Unsplash.com

I och med att näringen från det klippta gräset återförs effektivare med robotklippning så har användningen av gödningsmedel kunnat halveras från 140 till 70 kg per plan och månad. Detta ger en ekonomisk besparing på över 1000 kr per månad för de båda anläggningarna, och en betydande minskning av kväveläckage.

Robotklippana nöter inte heller ner linjerna på samma sätt som konventionella åkgräsklippare, vilket innebär åtskilliga timmar i besparing per säsong för att måla om och rikta linjer. De ersätter 3 timmars körning med åkgräsklippare per plan och vecka, vilket ger en besparing på över 600 liter diesel per säsong, motsvarande 1,7 ton CO2 (2,67 kg CO2 per liter).

- Den inbesparade arbetstiden motsvarar över 40 tkr per säsong bara för gräsklippningen, som istället kan användas för att förbättra kvaliteten på anläggningarna, säger Göran Mjöberg på idrotts- och föreningsförvaltningen, som förvaltar de båda testplatserna. 

Resebehovet minskar från tre gånger per vecka (1+1 mil per anläggning) till enstaka resor per vecka för tillsyn och övriga ärenden, vilket sparar hundratals liter diesel och flera tiotals arbetstimmar per säsong bara i restid.

Trots det förhållandevis stora antalet maskiner är servicekostnaden för alla robotar likvärdig med motsvarande servicekostnader för konventionella klippare, och då sett till den andel av brukstiden för dessa som hör till anläggningarna i fråga.

Vill du veta mer om resultaten?
Kontakta 
Goran.Mjoberg@ioff.goteborg.se>

Vill du testa din produkt, idé eller tjänst?
Vi söker kontinuerligt innovatörer, forskare och studenter med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor. 


Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar:  Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, Familjebostäder, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park, Sveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB.  Testbädden initierades 2018 i ett samarbete mellan Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad och Husqvarna.

Kontaktperson