Smarta sensorer effektiviserar arbetet och sparar på miljön

Samtliga befintliga papperskorgar i Slottsskogen har utrustats med sensorer som mäter deras fyllnadsgrad. Detta ger en bra översikt för rätt bemanning. En effektivisering som leder till färre transporter, minskad miljöpåverkan samt en förbättrad resursplanering.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 17 oktober 2022
Bild
människor sätter sensorer på papperskorrgar
Fotograf:
Fotograf: Stefan Risedahl, Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad

Personalen kan lägga sin tid på andra saker än att tömma papperskorgar som inte är fulla. Sensordatan ger också en bild av vilka ytor i parken som används och när. Detta underlag kan komma att användas i framtida planering och utveckling av parken. 

Nästa steg är att utveckla en algoritm och användarvänligt verktyg för ruttoptimering. En viktig funktion för att få till en tydlig förflyttning i skötseln från frekvensstyrd till behovsstyrd.  

Erfarenheterna från genomförda tester är goda och en plan för uppgraderade smarta papperskorgar i Göteborg ska arbetas fram.

Samarbetspartner: Park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Bintel, Senseap

Kontaktperson