Studenter optimerar soptömning i Slottsskogen

I Göteborg blir papperskorgar överfulla trots tömning ofta. Inom Hållbara Smarta Parker testas nu en app som kan följa papperskorgarnas status i realtid. Studenter från Chalmers ska bistå med optimering av tömningen.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 29 november 2021
Bild
studenter utanför hus
Chalmersstudenterna: Filip Nordmark, Simon Riis, Gabriel Käll *)
Fotograf:
Johanneberg Science Park

Att tömningen behovsstyrs gör att vi undviker överfulla papperskorgar. Hanteringen blir dessutom hållbar, effektivare och billigare.

Studenterna går datateknik på Chalmers. Detta är en obligatorisk kurs i hållbar utveckling och etik. Traditionellt sett har datateknik haft svårt att komma in i dessa sammanhang och utveckla hållbara idéer. Studenterna tvingas här tänka på nyttan. Att tekniken blir meningsfull och skapar värde för samhället.

- Det är skoj med närheten till JSP och samarbete med staden i viktiga projekt med fokus på hållbarhet. Vi får en kurs där vi konkretiserar hållbarutveckling och etik till något som pågår just nu i Göteborg, säger Håkan Burden, från Data- och Informationsteknik på Chalmers.

Han ger kursen tillsammans med Frances Sprei på Chalmers institution för Rymd, Geo- och Miljövetenskap. Studenterna kommer nyttja data från appen och sedan optimera för tömningstid och hållbarhet i form av bland annat bensinanvänding och tider för arbetare. En slutprodukt skulle kunna vara ett program som meddelar arbetare när de ska arbeta och vilken rutt de då ska ta.

Studenterna samlar nu information om vilken typ av fordon som används för att hämta sopor från korgarna.  Planen är att studenterna presenterar för projektet den 14 december 2021.

Appen levereras av Bintel, som erbjuder lösningar för att digitalisera avfallsbranschen. 

- Testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg är en möjlighet att prova nya saker som är öppen för alla. Här kan du testa idéer och nya koncept i en verklig miljö. Studenter, företag, innovatörer och forskare välkomnas med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor, säger Stefan Lind, Park och naturförvaltningen.

*) Saknas på bilden gör: Sebastian Sjögren, Daniel Perlkvist, Björn Leskinen

Vill du veta mer om hur du kan vara med i Hållbara Smarta Parker?

evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com

Har du frågor om studentprojektet, hör gärna av dig till: 

frances.sprei@chalmers.se +46317722146
burden@cse.gu.se +46317724812 

Hållbara Smarta Park är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar och flera företag med finansiering från Vinnova. Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen. www.hallberasmartaparker.com