Träd och badtemperatur först ut i Göteborgs digitaliseringsplattform

Framtidens smarta städer bygger i hög grad på digitalisering och samordning av stora mängder data. För att kunna hantera detta ska Göteborgs Stad utveckla en så kallad City Information Platform (CIP) och först ut som pilotprojekt är testbädden Hållbara Smarta Parker, där sensorer ska effektivisera arbetet kring trädbevattning och mätning av badvattentemperatur.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 25 mars 2021
Bild
Kvinna känner på vattnet i sjö - Copyright Happy Visuals
Vättlefjäll
Fotograf:
Happy Visuals

Arbetet med att sköta Göteborgs Stads grönytor har hittills inte genomgått någon nämnvärd utveckling inom digitaliseringsområdet. Arbetet sker frekvensbaserat genom att man till exempel bevattnar eller klipper enligt ett tidsbestämt schema. Men samarbetsprojektet och testbädden Hållbara Smarta Parker vill med hjälp av digitalisering implementera ett mer behovsstyrt arbetssätt, där uppkopplade sensorer skickar information om när en viss insats är nödvändig. Ett behovsstyrt arbetssätt förväntas spara tid och resurser samt minska miljöpåverkan genom att man till exempel inte behöver köra maskiner lika ofta.

Datan som sensorerna skickar in behöver samlas in någonstans och kunna hämtas ut i det format som är nödvändigt för olika uppgifter. Samtidigt finns det förstås även andra delar av stadens verksamheter som på samma sätt samlar in data i olika syften. Genom att ha en gemensam och standardiserad plattform för data kan man effektivisera arbetsflöden och dessutom skapa en tillgänglig databank som underlättar innovationer och nya produkter eller tjänster.

— Ambitionen är att etablera en sammanhållen tjänst som säkrar arbetssätt, informationssäkerhet och en sammanhållen informationsarkitektur i ett, en så kallad City Information Platform (CIP). Via CIP kommer informationen vara samlad på ett strukturerat och användbart sätt som gemensam information i staden, säger Noel Alldritt, Lösningsarkitekt på Göteborgs Stads Intraservice.

Det man ska testa är plattformen FIWARE som är skapad för hantering av IoT- (Intenet of Things) enheter och öppna/delade data i den smarta staden. FIWARE är finansierat av EU och används för att skapa molntjänster för delning av data och information på ett säkert och standardiserat sätt. Genom samarbetet med andra europeiska städer inom EU-projektet IRIS Smart Cities har Göteborgs Stad lagt grunden till den CIP man nu tar fram.

Mätning av badtemperatur året runt
Två delprojekt inom Hållbara Smarta Parker är först ut i piloten. I det första fallet ska fuktsensorer placeras ut i jorden vid nyplanterade träd, med hypotesen att en behovsstyrd bevattning kommer att leda till en mer resurseffektiv skötsel då resor för att kontrollera om träd behöver vattnas undviks, och en mindre mängd vatten används. Med hjälp av sensorerna kommer man att upptäcka om det är för torrt och man hoppas också få kunskap om vilka miljöer i staden olika trädsorter föredrar. Sensorn för markfuktighet är batteridriven och kommunicerar via mobildatanätet med hjälp av LTE-M.

I det andra fallet kommer sensorer placeras ut i vattnet vid sex olika badplatser, fem insjöbad och ett havsbad, och regelbundet mäta badvattentemperatur. Idag sker mätningar manuellt och endast under sommarsäsongen. Det är en service av stort allmänt intresse och kraven på information året runt har ökat i takt med att allt fler vinterbadar. Digitalisering av tjänsten skulle minska personalens arbetsbelastning och antalet resor med de utsläpp de för med sig. Allmänheten ska enkelt kunna ta del av den automatiserade informationen via badplatsappen. Sensorn i detta fall är också en batteridriven sensor som kommunicerar trådlöst via LoRaWAN.

— Vi är glada att Hållbara Smarta Parker blir först ut i Göteborg att testa en stadsgemensam lösning. De digitala innovationer vi jobbar med, både i Hållbara Smarta Parker men även i andra projekt, kommer att bli hjälpta av att det finns en gemensam standardiserad plattform, säger Evdoxia Kouraki, projektledare på Johanneberg Science Park.

Kontakt
Noel Alldritt, lösningsarkitekt, Intraservice, Göteborgs Stad
E-post: noel.alldritt@intraservice.goteborg.se
Telefon: 079 063 02 81

Evdoxia Kouraki, projektledare, Johanneberg Science Park
E-post: evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com
Telefon: 070 932 92 17