Fullsatt seminarium om hur vi skapar fler värdefulla grönytor i staden

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, men den urholkas allt mer av vårt sätt att leva. Att utveckla och sköta om grönområden är en viktig pusselbit för att vända trenden. I förra veckan arrangerade vi en frukost på temat. Göteborgs Botaniska Trädgård beskrev hur de arbetar och vi fick veta mer om hur testbädden "Hållbara Smarta Parker" tar sig an frågan.

Av Eva Hellberg Publiceringsdatum: 2 mars 2023
Bild
personer i konferensrum
Fotograf:
Johanneberg Science Park

I städer finns stor potential att öka biologisk mångfald, och därmed skapa en bättre närmiljö som bidrar till god hälsa och livskvalitet. Vi kan satsa på de gröna delarna av staden, påverka hur vi tar hand om befintliga grönområden och planerar framtida. Vi kan genom effektiva strategier och satsningar få förändrat beteende och skapa förutsättningar för både fler och bättre grönytor i våra städer. På köpet kan det ge renare luft, vattenrening och bullerdämpning.

Inom "Hållbara Smarta Parker", testar och utvecklar vi nya sätt att arbeta i och utveckla grönområden för att säkerställa biologisk mångfald, effektivitet och hållbar teknik för förvaltning. Här välkomnas företag och forskare som vill testa sina produkter eller har idéer i Göteborgs grönområden.

Just nu efterlyser vi förslag på hur vi kan mäta och analysera biologisk mångfald i våra parker för att bättre kunna förstå hur olika metoder för förvaltning och utformning påverkar förutsättningarna för denna. Vi är intresserade av såväl metoder och verktyg för inventering av växt- och djurarter, som analys av hur dessa samverkar.

Det finns också möjlighet att testa metoder och tekniska lösningar som på olika sätt bidrar till en mer effektiv och hållbar förvaltning av grönytor.

Program för seminariet:

 • Så arbetar Göteborgs Botaniska Trädgård med biologisk mångfald
  Mats Havström, enhetschef för Samlingar och forskning 
 • Om testbädden Hållbara Smarta Parker & hur kan man vara med
  Evdoxia Kouraki, projektledare Johanneberg Science Park 
 • Delprojekt inom teknik & maskiner
  Christoffer Widegren, konsult Göteborg Stads Leasing
 • Delprojekt med fokus på Interaktion / Sensorer
  Terje Selnes, Samordnare, Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad 

Moderator var Hanna Paradis,  Johanneberg Science Park

Ta del av presentationerna med flera intressanta resultat >>

Kontaktperson